Choď na obsah Choď na menu
 


Petrova loď Cirkvi

20. 5. 2008

Videl Cirkev ako loď na vlnách ľudských dejín.Nepriateľské lodičky útočili proti nej,ale ona sa zo všetkých utŕžených rán zotavovala mocou,ktorá prúdila do nej od Pána Ježiša v Eucharistii a od Panny Márie na dvoch pevných stĺpoch vyčnievajúcich z mora.Kapitán v bielom oblečení bol postrelený,ale nezomrel.Zotavil sa doviedol Cirkev medzi tie dva stĺpy a potom zomrel prirodzenou smrťou.Jeho nástupca potom zakotvil loď Cirkvi o tie stĺpy.Toto vydenie je namaľované v Turíne a pútnici z Levíc v r.2005 nám ho doniesli ako pohľadnicu.

Veriaci v požehnanej štiavnickej oblasti citlivo vnímali tento ,,sen" sv.dona Bosca,lebo pred asi 750 rokmi sa aj tu stal eucharistický zázrak:mohamedáni útočili na Vysokú,ľudia ušli do lesa ,kde pán farár vzal aj Božie Telo z bohostánku z kostola.Keďich na lúke smerom na Uhliskávečer mohamedáni obklúčili,Pán Ježiš ich zastavil neopísateľnou mocou,ktorá prúdila z Eucharistie.Podobný zázrak sa stal  v r.1243 v Asissi sv.Klára,čo je ako nástenná maľba vo farskom kostole v Banskej Belej pri Štiavnici.Vedľa tohto farského kostola  sa pred asi poltisícročím stal mariánsky zázrak,keď tam na príhovor Panny Márie karmelskej zachránili zavalených baníkov.Tí potom postavili ďakovnú kaplnku,v r.1708 presne pred tristo rokmi rozšírenú na kostol,ktorá je svedectvom vyše päťstoročných škapuliarskych pútí v Banskej Belej.

Tieto zázraky,eucharistický a mariánsky,ako dva mocné piliere chránili loď Cirkvi u nás počas stáročí.Rovnako Božím riadením sú na svetoznámej štiavnickej Kalvárii sv.omše od položenia základného kameňa pred dva a pol storočím až dodnes a okrem kaplniek krížovej cesty je tam aj sedem kaplniek k siedmim bolestiam Panny Márie.A v strede kalvárie trojitá káplnka:medzi kaplnkou Srdca Ježišovho a kaplnkou Nepoškvrneného srdca Panny Márie je v strede Posledná večera s prvou eucharistickuo obetou.

V takomto prostredí eucharistickej a mariánskej úcty sa narodil a bol vychovaný svätec,biskup Michal Buzalku,ktorý zákonite musel byľ veľkým ctiteľom Božského Srdca i Panny Márie.A vysvätený za kňaza bol práve pred 100 rokmi vo Viedni r.1908 ,deň pred sviatkom škapuliarskej Panny Márie.Ako novokňaz nastúpil sem na podhorie(vtedy Teplá) a pokračoval v Štiavnici.

V tomto požehnanom prostredí stáročnej eucharistickej a mariánskej úcty veriaci citlivo vnímali začiatkom nového tisícročia aj splnenie sna dona Bosca.Rok ružencovej (čiže fatimskej!)Panny Márie vyhlásil postrelený ,ale už zotavený Ján Pavol II.Počas neho vyhlásil aj nových päť desiatkov ,,ruženca svetla" ,keď práve rok 2003 bol aj rokom svätej Kláry(vo voľnom preklade ,,Svetlany") ako 750.výročie jej odchodu k Svetlu večnému.Ten istý Ján Pavol II. stihol ešte vyhlásiť aj ,,Rok Eucharistie" a zvolať celocirkevnú biskupskú synodu o Eucharistiu.Počas tohto roka 2005 si ho Pán povedal a jeho nástupca Benedikt XVI. usmerňoval loď Cirkvi aj úradnými pápežskými dokumentmi o eucharistickej a mariánskej -zakotvil loď Cirkvi o tie dva stĺpy.

Práve keď sme v tomto kraji obdarenom eucharistickým a mariánskym zázrakom prežívali spnenie sna dona Bosca,prekvapilo dobrý Pán Boh nás na Kozelníku posotil,aby sme stavali.Čo?Kapnka Božského Srdca Ježišovho medzi dvoma stĺpmi s monštranciou a sochou Panny Márie.Ako nás posotil? Pred 60 rokmi sa tam pri ,,Trati mládeže" pre mládež slúžili sv.omše.Na motorke tam chodil nasledovník sv,Jána Bosca,salezián don František Teplan SDB zo Žiaru nad Hronom.

V roku 2006 dozrel čas,keď sme už nemohli mať sv. omše v bezplatne prenajatej bývalej škôlke a stavebná firma Binder z obce Svätý Anton (rodisko otca biskupa Michala Buzalku) sa nám ponúkol sponzorsky postaviť malú kaplnku.A rodák z Kozelníka Ing.Ihradský sponzorsky vypracoval projekt podľa sna dona Bosca.Mikovíniho škola v Banskej Štiavnici sa ponúkla sponzorsky urobiť sochu Panny Márie,škola umeleckého kováčstva v Kremnici monštranciu so symbolom Eucharistie a z lodeníc z Komárna nám sponzorsky poslali kotvu... Čo sme mali robiť?Nuž-robiť!!! 9.októbra 2006 sa murári dali do práce a 24.decembra 2006 sme mali prvú sv.omšu v kaplnke na ploche 26 m2.popridokončovacích prácach tam 6.2.2007 celebroval aj bývalí beliansky pán farár,dnešný gréckokatolícky biskup na Ukrajine,J.Exc.Mons.vladyka Milan Šášik.Prítomní 120 veriaci boli všetci vnútri,videli na oltár a počuli bez mikrofónu.Požehnanie stavby urobil na sviatok Božského Srdca 17.júna 2007 za podobných podmienok ďalší syn  sv.Jána Bosca,don Anton Červeň SDB,predstavený seleziánov z Banskej Bystrice.

Prekvapivo dobrý Pán časov to zariadil svojim spôsobom a celkom jasné nie sú jeho cestičky  asi nikomu.Iba niečo nám dáva poznať,aby sme mu denne ďakovali za prekvapivé prejavy jeho lásky i za to,že je ochotný aj nás zapájať do niektorých svojich diel.Nás práve v roku,práve tu v Kozelníku,práve do stavby tejto Kaplnky Božského Srdca.Ochotne sme všetci,katolíci i evanjelici,priložili ruku k tomuto Božiemu dielu... Ale my sme urobili vlastne veľmi málo v porovnaní s tým , čo pre nás urobil prekvapivo dobrý Pán časov!Ďakujeme!

B.B.K.

Zdroj: don bosco dnes máj-jún 3/2008

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.