Choď na obsah Choď na menu
 


Správy z Mestkej Polície v Banskej Štiavnici

15. 9. 2008

 

 NAJNOVŠIE        Pridané 16.september 2008             

 

Dňa 6.9.2008 vo večerných hodinách na Ul. L. Svobodu ohrozoval ako chodec, teda účastník cestnej premávky bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky R.Š. z Banskej Štiavnice. Hliadka MsPo po príchode na miesto menovaného upozornila, aby upustil od protiprávneho konania, na čo menovaný začal hliadke vulgárne nadávať. Priestupok bude riešený v zmysle zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

 

V dňoch 5.9.2008 a 6.9.2008 mestská polícia počas Salamandrových dní zabezpečovala verejný poriadok, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v centre mesta Banská Štiavnica.

Dňa 4.9.2008 bola hliadkou MsPo na Ul. Dolná odchytená kuna, ktorá bola podľa vyjadrenia veterinára besná. Po ohliadnutí kunu previezol na pitvu veterinárny lekár z dôvodu zistenia, resp. potvrdenia besnoty!

Dňa 2.9.2008 o 23.00 hod. na základe telefonického oznámenia bola hliadka MsPo privolaná na Ul. Učiteľská, kde na 7. poschodí spal neznámy muž. Hliadka MsPo po príchode na miesto zistila, že ide o M.P. z Banskej Štiavnice. Nakoľko menovaný bol zranený na ruke, bol prevezený na ošetrenie do Regionálnej nemocnice v Banskej Štiavnici.

 

                                                                                   

                                   

Dňa 22.8.2008 vo večerných hodinách pred Pomníkom padlých , vzbudzovala verejné pohoršenie 16 ročná A.T. zo Štiavnických Baní. Nakoľko bola zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov, bol k nej privolaný zákonný zástupca. Menovanej bola za priestupok uložená bloková pokuta v zmysle zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch.

Dňa 19.8.2008 vo večerných hodinách bolo na MsPo oznámené , že v lokalite Jergyštôlňa sa našla nevybuchnutá munícia, pravdepodobne z II. svetovej vojny. Udalosť bola oznámená na OO PZ. Na miesto bol privolaný pyrotechnik , ktorý výbušninu odviezol na likvidáciu.

Dňa 17.8.2008 o 16.00 hod. bola hliadka MsPo privolaná do areálu školy J.Kollára na sídlisku Drieňová. Tu sa nachádzali dve osoby , ktoré boli pod vplyvom alkoholických nápojov a porušovali verejný poriadok tým, že rozbíjali fľaše od piva a vysypali popolník s cigaretovými ohorkami. Po zistení totožnosti osôb hliadka MsPo zistila, že verejný poriadok porušovali 19 ročný T.Š. a 21 ročný Ľ.S. Obidvom menovaným bola v zmysle zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch na mieste uložená bloková pokuta.

 

 

 

                                         32.týždeň                                          

Na základe oznámenia bola dňa 6.8.2008 hliadka MsPo na Belianskom jazere, kde nezodpovedný vodiči nerešpektovali dopravné značenie a so svojimi motorovými vozidlami stáli na hrádzi. Priestupky boli riešené v zmysle zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

 

Dňa 2.8.2008 počas celého dňa MsPo zabezpečovala verejný poriadok, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v centre mesta počas akcie „ Nezabudnuté remeslá“.

 

Toho istého dňa došlo na terase pri cukrárni na Radničnom námestí k porušovaniu verejného poriadku. Trojica mladíkov pod vplyvom alkoholu svojim konaním vzbudzovala verejne pohoršenie. Išlo o 23 ročného M.H. z Banskej Belej, 21 ročného M.B. z Banskej Bystrice a 21 ročného M.Š. z Banskej Štiavnice. Priestupky boli riešené na mieste v blokovom konaní v zmysle zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

 

Dňa 31.7.2008 v nočných hodinách asistovala MsPo pri prevoze psychicky chorého občana do psychiatrickej liečebne v Kremnici.

                                         30.týždeň                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Dňa 23.7.2008 v ranných hodinách bolo na útvar MsPo oznámené, že na zástavke SAD na Križovatke leží na zemi staršia pani. Po príchode hliadky MsPo na miesto, sedela staršia pani na lavičke a odmietla lekárske ošetrenie.

Dňa 22.7.2008 o 9.30 hod. došlo k znečisteniu vozovky od obchodného domu Billa až po sídlisko Drieňová. Vodičovi J.S. z Plachtiniec sa počas jazdy vysypal z domiešavača na vozovku betón. Na základe upozornenia hliadky MsPo vodič vozovku očistil.V ten istý deň vo večerných hodinách bola hliadka MsPo privolaná na Ul. A. Sládkoviča, kde mal 25 ročný J.B. napadnúť svoju družku. Po príchode hliadky na miesto poškodená nechcela podať oznámenie. Menovaný J.B. bol z uvedeného miesta vykázaný, nakoľko tam nemal trvalý pobyt.Dňa 21.7.2008 bol na Ul. SNP odchytený zatúlaný pes. Hliadka MsPo po príchode na miesto zistila majiteľa psa a priestupok bol riešený v zmysle zákona SNR č. 732/1990 Zb. o priestupkoch v blokovom konaní.

Dňa 21.7.2008 nechal vodič M.B z Banskej Štiavnice odparkované nákladné vozidlo Trambus na Ul. Kutnohorská tak, že táto ulica sa stala neprejazdnou. Priestupok bol riešený v zmysle zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v blokovom konaní.

                                                                  29.týždeň                                                        

 

Dňa 20.7.2008 popoludní vykonávala hliadka MsPo na Počúvadlianskom jazere kontrolu parkovania motorových vozidiel a verejného poriadku.

Dňa 19.7.2008 počas celého dňa MsPo zabezpečovala verejný poriadok, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky   počas kultúrneho podujatia „ Živé šachy“.

Dňa 18.7.2008 vo večerných hodinách bola hliadka MsPo privolaná občanmi Banskej Štiavnice, že v rôznych miestach dochádza k rušeniu nočného pokoja. Vo všetkých prípadoch boli priestupky riešené v priestupkovom konaní.

Dňa 16.7.2008 o 14.50 hod. bolo na útvar MsPo oznámené, že v časti Povrazník neznáma osoba skáče po kapote motorového vozidla a strháva stierače. Hliadka MsPo po príchode na miesto zistila, že ide o 20 ročného D.B. z Banskej Štiavnice. Menovaný bol predvedení na útvar MsPo za účelom podania vysvetlenia. Priestupok bol riešený v zmysle zákona o priestupkoch v blokovom konaní. Majiteľovi, ktorému vznikla škoda na motorovom vozidle si ju môže vymáhať občiansko – právnym konaním.

                                                      28.týždeň                                                     

 


Dňa 14.7.2008 o 22.20 hod. došlo pred Internetovou kaviarňou na Ul. P.O. Hviezdoslava k rušeniu nočného pokoja. Priestupok bol na mieste riešený v zmysle zákona o priestupkoch. Dňa 13.7.2008 bolo na MsPo oznámené, že na Belianskom jazere sa nachádza skupinka mladých ľudí, ktorí svojim správaním vzbudzujú verejné pohoršenie. Po zistení ich totožnosti bol priestupok riešený dohováraním. Nakoľko bola obava, že po odchode hliadky MsPo sa situácia bude opakovať, boli z miesta vykázaní.

V ten istý deň vo večerných hodinách bolo na útvar MsPo oznámené, že na komunikáciu v časti Hájik padol konár stromu. Hliadka MsPo po príchode na uvedené miesto konár odstránila z komunikácie.


Dňa 6.7.2008 v nočných hodinách pred pohostinstvom Tola rušil nočný pokoj 21 ročný M.Š. z Banskej Štiavnice. Priestupok bol riešený v zmysle zákona o priestupkoch.

Zdroj: MsPo Banská Štiavnica.

 

 

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.